Landmark 81 2 PN - thuê ngắn hạn

Thuê ngắn hạn

Căn hộ dịch vụ cho thuê ngắn hạn thuộc toà Landmark 81, dạng 2 phòng ngủ.

Hãy gọi để đưọc tư vấn và đặt phòng.

Thuê ngắn hạn: 120 USD / ngày


Gọi ngay

Thư viện ảnh

0888 933 988