Landmark 81 1 PN - thuê ngắn hạn

Thuê ngắn hạn

Căn hộ dịch vụ cho thuê ngắn hạn thuộc toà Landmark 81, dạng 1 phòng ngủ.

Hãy gọi để đưọc tư vấn và đặt phòng.

Thuê ngắn hạn: 80 USD / ngày


Gọi ngay

Thư viện ảnh

0888 933 988